Bảng giá phần mềm CRM chuẩn (trọn đời)
BASIC
GIỚI HẠN 5 NGƯỜI DÙNG
5 triệu đồng
STANDARD
GIỚI HẠN 10 NGƯỜI DÙNG
9 triệu đồng
ADVANCED
GIỚI HẠN 15 NGƯỜI DÙNG
12 triệu đồng
PREMIUM
TRÊN 15 NGƯỜI DÙNG
Liên hệ
Phân hệ Quản Lý Khách Hàng
Phân hệ Quản Lý Hợp Đồng
Phân hệ Quản Lý Công Việc
Phân hệ Quản Lý Thu Chi
Phân hệ Quản Lý Nhân Viên
Báo cáo, Thống Kê
Tài liệu hướng dẫn sử dụng
Đào tạo nhập liệu 1 buổi (4 giờ) 1 buổi (4 giờ) 2 buổi (8 giờ) 3 buổi (12 giờ)
Hỗ trợ online 1 line hỗ trợ trong giờ làm việc 1 line hỗ trợ trong giờ làm việc 1 line hỗ trợ trong giờ làm việc 1 line hỗ trợ trong giờ làm việc
Đào tạo hướng dẫn sử dụng 500.000đ/buổi (4 giờ) 500.000đ/buổi (4 giờ) 500.000đ/buổi (4 giờ) 500.000đ/buổi (4 giờ)
Một số dịch vụ khác
DANH SÁCH DỊCH VỤ BẢNG GIÁ
Chỉnh sửa phần mềm Liên hệ
SMS Brandname Liên hệ
Email marketing Liên hệ
Tổng đài VoIP Liên hệ
Phí server
SỬ DỤNG SERVER CỦA FACEWORK
SỬ DỤNG SERVER RIÊNG
ĐÓNG 1 NĂM 2.000.000 đồng/năm
ĐÓNG 2 NĂM 3.750.000 đồng/ 2 năm
ĐÓNG 3 NĂM 5.000.000 đồng/ 3 năm
PHÍ lẮP ĐẶT SERVER RIÊNG 1.000.000 đồng